Liderlik Yetkinlikleri

Liderlik insanlık tarihi kadar eski bir yetkinlik. Kent yaşamına geçtiğimizde sosyal yaşamdaki değişimler, feodal yapıların ve devletlerin oluşması birkaç kişiyi yönlendirmek olan liderliği farklı bir boyuta taşıdı. Hızla değişen teknoloji, sosyal yaşamda bireyselliğin öne çıkması, büyük kurumsal firmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması liderin çok yönlü olmasını gerektiriyor.
Lider olmak, ekip ile bütünleşmek, biz olmayı başarabilmek ve birlikte değişime ayak uydura bilmek.

Liderlik Yetkinlikleri

Başlangıç Tarihi: 23/02/2024
- 23/02/2024
Liderlik doğuştan gelen bir yetkinlik mi yoksa sonradan elde edilen…

Çevik Organizasyon ve Liderlik

Başlangıç Tarihi: 13/02/2024
- 13/02/2024
Çağımızın hızla değişen iş dünyasında başarıya ulaşmak için çeviklik ve…

Mavi Yaka Yönetimi

Başlangıç Tarihi: 15/03/2024
- 15/03/2024
MAVİ YAKA YÖNETİMİ Günümüz rekabetçi dünyasında fark yaratarak büyümemize sağlayacak…

Yalın Liderlik

Gelişen teknoloji, hızla çıktı bekleyen iş akışı, bireyseleşme ile iş…

Dijital Liderlik

Hızla gelişen teknoloji artık kaçınılmaz olan dijital dönüşüm  ve Z…

Lider Yetiştirmek

Sürdürülebilirlik çağımızın en temel kavramlarından biri kurumun sürdürülebilirliğini sağlamanın en…

Liderlik Yetkinlikleri

Başlangıç Tarihi: 19/03/2024
- 19/03/2024
Liderlik doğuştan gelen bir yetkinlik mi yoksa sonradan elde edilen…
keyboard_arrow_up