MAVİ YAKA YÖNETİMİ

Günümüz rekabetçi dünyasında fark yaratarak büyümemize sağlayacak en önemli faktörlerden biri şirket içi ve dışı iletişimi kuvvetlendirmektir. Kuruluşların en önemli kaynağı enerjisi, yaratıcılığı, bağlılığı ve üretkenliğiyle insan gücüdür. Farklı bilgi birikimi, eğitimi ve sosyal statüsü olan mavi yaka ve beyaz yaka  arasındaki iletişim kazaları iş süreçlerine yansır.  Bu eğitimde mavi yaka ile çalışan yönetici ve ilgili bölüm çalışanlarının katılımıyla mavi yaka ile etkili iletişim teknikleri ele alınmaktadır. İş süreçlerinde mavi yakanın görevlendirilmesi, takibi, gelişimi ve aidatının artırılması için ortak dilin oluşturulması ile ilgili yöntemler ve uygulamalar örneklerle anlatılıyor.

Eğitimin İçeriği:

 • Mavi yaka / beyaz yaka çatışmasının temelleri
 • Görünmez duvarlarla mücadele
 • İletişimin temelleri
 • İlişki ve iletişim yönetimi
 • Algıların yönetimi ve iletişim planı
 • Mavi yaka çalışan tutum ve davranışları
 • Agresif, pasif ve pasif / agresif davranışlara karşı güvenli davranış
 • Zor insanlarla başa çıkma
 • Mavi yakalı çalışanlara yönelik olarak motivasyon yaklaşımları,
 • Mavi yaka ile takım çalışması
 • İş yaşamında kuşaklar ve mavi yaka
 • Mavi yakaya geribildirim verme ve performans yönetimi
 • Mavi yaka eğitim ve gelişimi için yapılması gerekenler
 • Niçin mavi yaka kazanılmalı?
 • Atılması gereken temel adımlar ve yaklaşımlar